מה נשתנה?

מה נשתנה הלילה הזה?

הלילה הזה נקבל אפיקומן שווה ממש!

Category
BTL